Ujian Psikometrik Jururawat Gred U41

Ujian Psikometrik Jururawat Gred U41 | Menjadi sebagai anggota penjawat awam bukan mudah. Lebih-lebih zaman teknologi masa kini. Semua calon perlu melalui fasa-fasa tertentu. 

Sekarang nak kerja goverment perlu lalui dua fasa yang berbeza. Anda perlu melalui fasa ujian iaitu ujian memasuki perkhidmatan awam - Ujian Psikometrik. 

Sungguh cik akak berapa kali melalui fasa tersebut. Ada waktu cik akak lulus. Ada waktu terkandas gagal. 

Tu pengalaman cik akak. Kalau korang pula bagaimana. Mesti nak kan sesuatu yang lebih mendatangkan hasil. Orang kata nak tanam padi kena lebih usaha gigih. Macam tu juga dengan inginkan kerjaya sebagai penjawat awam.

Berbalik kepada Jawatan Jururawat Gred U41, pada 20 Disember 2019 ini akan berlangsung Ujian Psikometrik bagi Jawatan Jururawat Gred 41. 

Untuk calon-calon yang bakal menduduki ujian, boleh dapatkan panduan < Ujian Psikometerik > di sini. 

Panduan Ujian Psikometrik  menghimpunkan contoh-contoh soalan. 


Senarai Tugas JURURAWAT GRED U41

 1. Fungsi Klinikal/Penguatkuasaan
  • Pemantauan Kejururawatan
  • Mengawalselia perawatan dengan melakukan rondaan ke wad/klinik/unit berjadual untuk memantau keberkesanan perawatan, peralatan dan keselamatan pelanggan.
 2. Fungsi Pengurusan dan Penyeliaan
  • Merancang perkhidmatan kejururawatan dan perawatan selari dengan aliran sains dan teknologi juga konsep terkini.
  • Menyelia pembentukan dan pembangunan kerjaya kejururawatan melalui latihan dan kursus dalam perkhidmatan, penyelidikan dan pembangunan.
 3. Kawalan Mutu
  • Merancang lawatan penyeliaan untuk memastikan amalan kejururawatan dijalankan mengikut piawaian.
  • Memastikan perawatan dilakukan berpandukan Standard Operating Procedures (SOP) - menentukan protokol dan garis panduan dalam prosedur kejururawatan dipraktikkan.
 4. Latihan Kejururawatan
  Merancang dan menyelaras kursus/latihan amali anggota kejururawatan di antara kolej dan diperingkat negeri.

Catat Ulasan

0 Ulasan